Vatan Sevgisi İle İlgili Güzel Sözler

vatan sevgisi ile ilgili güzel sözler

Bugünkü sayfamızda : Vatan Sevgisi İle İlgili Güzel Sözler, Vatan Sevgisi İle İlgili Güzel Sözler Facebook, Vatan Sevgisi İle İlgili Güzel Sözler Twitter, Vatan Sevgisi İle İlgili Güzel Sözler Whatsapp, Vatan İle İlgili Güzel Mesajlar

Bu sayfamızda hazırlamış olduğumuz vatan sevgisi ile ilgili güzel sözler özlü sözlerini derledik. Bu sayfada yer alan vatan sözlerini ve vatan mesajlarını facebook ve twitterdan paylaşabilir, whatsapptan yollayabilirsiniz.

 

VATAN İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Vurulup tertemiz аlnındаn, uzаnmış yаtıyor; Bir hilаl uğrunа, yа Rаb, ne güneşler bаtıyor. -Mehmet Akif Ersoy

Dedem koynundа yаttıkçа benimsin ey güzel toprаk, Neler yаpmış bu millet, en yаkın tаrihe bir sor bаk. -Süleymаn Nаzif

Bu vаtаn toprаğın kаrа bаğrındа, sırа dаğlаr gibi durаnlаrındır. Bir tаrih boyuncа, onun uğrundа, kendini tаrihe verenlerindir. -Orhаn Şаik Gökyаy

Bu vаtаn, çocuklаrımız ve torunlаrımız için cennet yаpılmаyа lаyıktır. -Mustаfа Kemаl Atаtürk

İnsаn bu, su misаli, kıvrım kıvrım аkаr yа; Bir yаndа аkаn benim, öbür yаndа Sаkаryа. Su iner yokuşlаrdаn, hep bаsаmаk bаsаmаk; Benimse аlın yаzım, yokuşlаrdа susаmаk. -Necip Fаzıl KISAKÜREK

Vаtаn, çаlışkаn insаnlаrın omuzlаrı üstünde yükselir. -Tevfik Fikret

Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır. -M. Cemal Kuntay

Sahipsiz olan vatanın batması haktır,Sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır. -Mehmet Akif Ersoy

Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. -Mustafa Kemal Atatürk

Vatan uğruna katlanılan ölüm kadar tatlı ve şerefli bir şey var mıdır? -Marcus Horatius

Barış sırasında vatana yapacağın hizmet, savaş esnasında vatan için ne yapacağınızı ortaya koyar. -Gustave Le Bon

Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır. Mustafa Kemal Atatürk

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor; bir hilal uğruna, ya rab, ne güneşler batıyor. Mehmet Akif Ersoy

Eğer vatan tehlikede ise, her şey vatana aittir. George Jacques Danton

“Yüksel Türk Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.” M. Kemal Atatürk

Vatan sağlığa benzer, değeri, kaybedilince anlaşılır. Süleyman Nazif

Vatan sevgisi; ruhları, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır. Mustafa Kemal Atatürk

Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz. ll. Abdülhamid

Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Mustafa Kemal Atatürk

Vatanına sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur. Voltaire

İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir. Namık Kemal

Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim. Hamilton

Bülbülü altın kafese koymuşlar vatanım da vatanım demiş.

Kişi, başka yerlerde ne kadar rahat ve mutlu olursa olsun yine de kendi yurdunu özler.

Yurdun otlusu kutlusundan yeğdir.

İnsanın üzerinde yaşadığı yer, rahat ve huzurlu olmadıktan sonra oranın verimli olması çok önemli değildir.

Vatan sevgisi imandan gelir. Hz. Muhammed

Vatan için katlanılan ölüm kadar tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? HoratiusVatan bir milletin evidir. Ahmet Mithat

Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak, neler yapmış bu millet, en yakın tarihe bir sor bak. Süleyman Nazif

Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. Tevfik Fikret

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi… Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. Mehmet Akif ERSOY

Vatana olan borcunu ödemeden ölen insan bedbahttır. J. Fletcher

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir. Orhan Şaik Gökyay

Vatanı için ölmüş bir insan mesut insandır. Virgilius

Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz, lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz. Hz. Ali (r.a)

Vatanımızı sevelim; orası babalarımızın da ülkesidir. Schiller

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü sozleralemi.com onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir. Thomas Henry Huxley

Vatanında ölmeyen iki kere ölür. İ. Habib Sevük Gerigori Petrof

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Mithat Cemal Kuntay

Vatan sevgisi ahlakta iyiliği, ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir.

Vatan için yaşamak, vatanın terakki ve tealisine çalışmak da vatan için ölmek kadar şereflidir. Vatan sevgisi imandan gelir. Hz. Muhammed sozleralemi.com/vatan-sevgisi-ile-ilgili-guzel-sozler.html

Yad elde beylik sürmeden, yurtta züğürt gezme yeğdir.

Gurbete düşmüş bir insan, ne denli varlık içinde bir yaşam sürüyor olsa da doğup büyüdüğü yeri arar.

Ana gibi yar vatan gibi diyar olmaz.

 

 

Vatan sevgisi ile ilgili güzel sözler Resmleri:

 

 

 

vatan sevgisi ile ilgili güzel sözler Yeni

vatan sevgisi ile ilgili güzel sözler
vatan sevgisi ile ilgili güzel sözler 2018
vatan sevgisi ile ilgili güzel sözlerden

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.