Tasavvufi Sözler, En Güzel Tasavvuf Mesajlari

Sayfamızda tasavvufi sözler facebook, tasavvuf ehlinin sözleri, tasavvuf felsefesi sözleri ve En Güzel Tasavvuf MesajlariEn Güzel Tasavvuf Mesajlari’ni bulabilir sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz.

 

2019 Tasavvufi Sözler, En Güzel Tasavvuf Mesajlarimiz Sizlerle;

 

– Kim namaz kılar da o namaz kendisini hayasızlıktan ve kötülükten alıkoymazsa, o namaz olsa olsa onun Allah’tan daha fazla uzaklaşmasını sağlar.

– Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.

– Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir.

– Ey boş yere kendini gamlara kaptıran, elde edemediği dünya malı için üzülüp duran gafil.. Kuran’ı aç da; “Sizden önce gelen insanlar nice akarsular nice bahçeler terk edip gittiler.” Ayetini oku.

– Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir.

– Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır ve seveceğiniz bir şey olur ki, o sizin için bir şerdir ve (bütün bunları) Allah bilir, siz bilmezsiniz.

– Bu dünya hayatı, bir oyundan, eğlenceden ve geçici bir zevkten başka bir şey değildir ama ahiret hayatı, Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanlar için çok daha güzeldir. Öyleyse hala akıllanmayacak mısınız?

– Kötülük yaptın mı kork çünkü o bir tohumdur, Allah yeşertir karşına çıkartır.

– Dünyaya gönül kaptıran onun şu üç zararına uğrar; Tükenmeyen gam, gerçekleşmeyecek arzu, ulaşılmayacak ümit.

– Üzülme çünkü yaradan umudu en çaresiz anlarda yollar. Unutma; yağmurun en şiddetlisi, en kara bulutlardan çıkar.

– Şu muhakkak ki, zulüm edenler kurtuluşa eremeyeceklerdir.

– Ey dost! Derdin ne olursa olsun, umudun her zaman Allah olsun.

– Bu hayvanların ne etleri ve ne de kanları Allah’a ulaşacaktır: Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin onun için yaptığınız gösterişten uzak amel ve ibadettir.

manalı söz

– Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O, gerçekten işitendir, görendir.

– Şeytanla her savaşa korkusuzca varım. İnsan şeytanlaşırsa, işte ondan korkarım.

– Güldüren de ağlatan da O’dur. Öldüren de dirilten de O’dur.

– Derdi veren derdin çözümünü unutur mu hiç?

– Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir, inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır.

– Namazın güzelliğini, Kur’an-ı Kerim okumanın verdiği huzuru ve duânın ferâhlığını ömrümüzden eksik etme Allah’ım.

– Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri yalnızca ‘ol’ demesidir; o da hemen oluverir.

– Ne kadar tenha bir yerde olursa olsun bir fenalık yaparken, seni hiç kimsenin görmediğine hükmetme. Seni mutlaka bir gören vardır, O da Allah’tır.

– İnsan dünyada iken gurbettedir. Ölüm, onu asıl vatanına ve sevgilisine kavuşturur.

– Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman Allah, size yaptıklarınızı haber verecektir.

– Esas kirlilik, dışta değil içte, kılık kıyafette değil, kalpte olur. Onun dışındaki her leke ne kadar kötü görünürse görünsün, yıkandı mı temizlenir, suyla arınır. Yıkanmakla çıkmayan tek pislik, kalplerde yağ bağlamış haset ve art niyettir.

– Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.

– Maksada sabırla erişilir, aceleyle değil! Sabret, doğrusunu Allah daha iyi bilir.

– İnsanlar senin kalbini kırmışsa üzülme. Allah, “Ben kırık kalplerdeyim.” buyurmadı mı?

– Allah kullarının her şeyini duyuyor, her şeyini görüyor. Bundan hiç şüpheniz olmasın!

– Kendinizi (övüp övüp) temize çıkarmayın. Allah, kimin takva sahibi olduğunu çok iyi bilir.

– Kendisinden yüz çevirenin bile rızkını kesmeyen Allah, Kendisine yönelenlere neler yapmaz ki.

– Ey Muhammed! De ki: “Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.”

– Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil. Kılavuzun daima yüreğin olsun, omzun üstündeki kafan değil. Nefsini bilenlerden ol, silenlerden değil.

– Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da ve elbette âhiret, önceki dünyâdan da hayırlıdır sana.

– Asra yemin olsun ki, hiç şüphesiz insan hüsran içerisindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

– İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer.

– Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.

– Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.

– Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Muhakkak ki O sana istediğini verecek ve sen de hoşnut olacaksın.

– Siz şükredip iman ettikten sonra Allah ne diye sizi cezalandırsın ki? Gerçekten Allah şükredenlerin mükâfatlarını bol bol verir ve her şeyi hakkıyla bilir.

– Oruç günahlara karşı bir kalkandır. Sizden biriniz oruç tuttuğu zaman kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da sataşırsa: ‘Ben oruçluyum’ desin.

– O Ramazan ayı ki insanlığa bir rehber olan, onları doğru yola götüren ve hakkı batıldan ayıran en açık ve parlak delilleri ihtiva eden Kur’ân o ayda indirildi.

– Bu mübarek geceler günahlarımızın bağışlanmasına vesile, dualarımızın kabulüne, Rab yolundan ayrılmayan, cenneti dünyada koklayan insanlardan olmayı bizlere nasip eyle RABBİM.

– Derdin ne olursa olsun, bir abdest al nefes gibi. Seccadeni ser, otur ve ağla. Dilersen hiç konuşma. ”O”, seni ve dertlerini senden daha biliyor unutma.

– İnsan şöyle der: ‘Ben öldüğüm zaman, ileride gerçekten diri olarak (mezardan) çıkarılacak mıyım?’ O insan, daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi hatırlamaz mı?”

Önemli Kişilerden İlmi Sözler

– “Affetmek, zaferin zekâtıdır.” – Hz. Muhammed

– “Hiçbir yiğidin kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur.” – Hafız

– “Besmele çektikten sonra, Fatiha’yı hiç ara vermeden tek nefeste okumaya gayret et.” – Muhiddin Arabi

– “Kadınlar, sevmedikleri adama hiç acımazlar.” – Alexandre Dumas Fils

– “İman, aklın çalışmasının ürünüdür.” – Ahmed Hulûsi

– Yu;3/3 İsa ona şu karşılığı verdi ”Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Allâh’ın melekûtunu göremez. Yu;3/5 İsa şöyle yanıt verdi ”Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Allâh’ın melekûtuna giremez. – Hz. İsa

– “İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.” – Hz. Muhammed

– “Kişiye, kendisine parmakla işaret edilmesi, şer cihetinden kafidir.” – Hz.Muhammed

– “Sevgin nefrete dönüşmesin, sana ancak yük olur.” – A.F.Y

– “Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhud’dur.” – Ahmed Hulûsi

– “Huşu namaza, haşyet ilme aittir.” – A.F.Y

– “Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin.” – Hz.Muhammed

– “Yaşam kabullenmektir.” – A.F.Y

– “Mollanın namazında Hakk’ın ne Celali vardır, ne de Cemali. Mollanın ezanı bize seher vaktini bile bildirmez.” – Muhammed İkbal

– “Marifetin zekâtı, marifeti oluşturmaktır.” – A.F.Y

– “Acı, akıllı adamların hocasıdır.” – Byron

– “Cenabı Hakk’ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir.” – Hz. Muhammed

– “Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi ‘yapmam’ dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.” – Hz.Muhammed

– “Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücud’dur.” – Ahmed Hulûsi

– “Her evin kapısı vardır. Kabirinki ayak tarafındandır.” – Hz.Muhammed

– “Ahmak konumuna düşmemek için yorum yapmayın.” – A.F.Y

– “Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir.” – Cüneyd-i Bağdadi

– “Kadın insansı ile insan arasında köprüdür.” – A.F.Y

– “Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir.” – Yunus Emre

– “İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür.” – Hz.Muhammed

– “İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir.” – Hz. Muhammed

– “Yöneldiğin mahallin her boyutta senin perdelerini kaldırabilecek vasıfta olması gerekir.” – A.F.Y

– “Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin.” – Hz. Muhammed

– “Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar yahut Allah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran.” – Hz.Muhammed

– “Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez.” – Hz.Muhammed

– “Dünyada en iyi kadın, anasından doğmayandır.” – Firdevsi

– “Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı. Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı. Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi, kapkaranlıktır.” – Hz. Muhammed

– “Dikkat edin, sizden biri kardeşinin verdiği hediyeyi reddetmesin. Eğer bir şey de bulursa, ona mukabelede bulunsun. Nefsin yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bana bir (koyun) kolunun ucu hediye edilse kabul ederim ve eğer bir kol için davet edilsem ona icabet ederim.” – Hz. Muhammed

– “Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz.” – Hz. Muhammed

– “Adem’in Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişilmez. O mevkii erişinceye kadar, Allah ona hoşuna gitmeyen şeyleri verir.” – Hz. Muhammed

– “İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun.” – Hz. Muhammed

– “Zamanı gelmiş bir fikrin karşısına dikilme gücüne hiçbir ordu sahip değildir.” – V.Hugo

– “Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez.” – Helen Keller

– “Allah’ın dışında kimseye borç verme.” – A.F.Y

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.