Namazını Kıl Sözleri, Namaz Kılmayanlara Mesajlar

Müslüman bir toplum olmamıza rağmen günümüzde namaz kılmayanların oranı, kılanlara göre hayli yüksek hal böyle olunca bu durumu anlatan sözleri sayfamıza taşıyalım istedik ve sayfamzıda Namaz Kılanlara namazın hikmeti ile ilgili ve kılmayanlara ise günahi ile ilgili sözler hazırladık işte Namazını Kıl Sözleri, Namaz Kılmayanlara Mesajlar sizlerle.

 

5 Vakit Namazını Kıl Sözleri, Ölmeden Namaz Kılın sözleri

 

– Namaz kıldığında bir daha namaz kılmayacakmışsın gibi kıl. – Hz. Ali (r.a)

– Ey kul etme dünya nazı, kıl namazını sonra kılarız diyenin dün kıldık namazını

– Namazda, ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir râhatı vardır.- Yahya bin Muâz (r.a)

– Kıyamette kulun ilk sorguya çekileceği ibadet, namazdır. Namazı düzgün ise, diğer amelleri kabul edilir. Namazı düzgün değilse, hiçbir ameli kabul edilmez. – Taberani

– “Seni Yaratan Rabbine sessizce, “Seni Seviyorum Allah’ım” demenin adıdır SECDE…“

– Mü’minin nûru, gece kıyâmdadır. (Gece-Teheccüd) Hz.Ubbâde (r.a)

– “Sabah namazını kılan kimse, Allah’ın himayesinde olur. Hz. Ebubekir (R.A.)“

– Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir. – Taberani

– Namaz dinin direğidir, terk eden dinini yıkmış olur. – Beyheki

– “Bilerek kılmadığın namaza kaza deme, unutma; arabanın önüne atlayana da kaza geçirdi değil intihar etti diyorlar…“

-Namazı doğru kılanın, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür. – İ.Ahmed

– Her Peygamberin ümmetine son nefeste vasiyeti namazdır. – Gunye

– Dünyadaki insanı zaman iğnesiyle her gün beş yerinden ahirete diken bir göksel dikiştir namaz.”

– Kabrini, gece karanlıklarında namaz kılmak suretiyle nurlandır. Hz.Ebubekr (r.a)

– Namaz, kalbi, günahların pisliklerden, temizler ve gönülle gayb kapısı açar.

– Münafıklara en ağır gelen namaz, yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmaktır. Bunlardaki ecri bilen, sürünerek de olsa, cemaate gelir. – Buhari

-Allahü teâlâ buyuruyor ki, “Söz veriyorum ki, namazlarını vaktinde, doğru olarak kılana azap etmem, onu sorgu-suale çekmeden Cennete koyarım” [Hâkim]

– Cenneti isteyip de, Allah’ın yasakladıklarından kaçınmayan, isteğinde yalancıdır ve Cenneti isteyen, hayırlı işlere koşar, Cehennemden korkan, haramlardan kaçar. – Beyheki

– Namaz, her hayrın, her iyiliğin anahtarıdır. – Taberani

-Bizimle kâfir arasındaki fark namazdır. Namazı terk eden kâfir olur. – Nesai

– Yatsı namazını cemaatle kılan, gecenin yarısını, sabahı da cemaatle kılan, gecenin tamamını ibadetle geçirmiş sayılır. – Müslim

– Kalk namaz kıl, namaz elbette şifadır. – İ.Ahmed, İ.Mace

– Namaz kılanın rahattır canı,Devamlı parlar anın îmanı. -Muhammed Altun

– Hırsızların en büyüğü, namazından çalandır. Yani namazın erkânına riayet etmez, rükû ve secdelerini hakkiyle yerine getirmez. – Vesilet-ün Necat

– Herkesin namazında, kalbin hazır olduğu kısımlar yazılır. Kalbin hazır olmadığı namaza, Allahü teâlâ nazar etmez. – Vesilet-ün Necat

– Namaz, Allahü teâlânın hoşnut olduğu bütün amellerin en faziletlisidir. Rızkın bereketi, duanın kabulüdür. Kabirde ışıktır. Sıratı yıldırım gibi geçiricidir. Cennette başa taçtır. İmanın başı, gözün nuru ve Cehennemden kurtarıcıdır. – Miftah-ul-Cenne

– Namazın farz olduğuna inanıp, eksiksiz kılan, Cennete gider. – Hâkim

-Cennetin anahtarı namazdır. – Darimi

-Namaz kılmayan, kıyamette, Allahü teâlâyı kızgın olarak bulur. – Bezzar

-En faziletli amel, vaktinde kılınan namazdır. – Ebu Davud

-Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime yapışan, (yani Ehl-i sünnet olan) ve beş vakit namazı cemaatle kılanın amel defterine her gün yüz şehid sevabı yazılır. [İ.Nâsiruddin]Sabah namazını kılan kimse, Allah’ın himayesinde olur.- Hz. Ebubekir (r.a)

– İbâdet, bir kuş olsaydı, onun kanatları namaz ilen oruç olurdu. – Yahya bin Muâz (r.a)

– Kabrini, gece karanlıklarında namaz kılmak suretiyle nurlandır. Hz. Ali (r.a)

– Namaz kıldığında bir daha namaz kılmayacakmışsın gibi kıl. – Hz. Ubbâde (r.a)

– Namaz, kötü huyları yenememişse, o namaz merduttur. – Ali Tayyar

– Namazda, ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir râhatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. – Said Nursî (RahA)

-Namaz kılmayanın dini yoktur.- İbni Nasr

-Namaz kılan, kıyamette kurtulacak, kılmayan perişan olur. – Taberani

– Namaz kılanın imânı tamdır, İslâm için dâim cihad yapandır. – Muhammed Altun

– Namazsızlık, İmansızlığa , oda sürükler. – Ali Tayyar

– Namaz, İslam dini’nin ruhu ve kişiyi İslam nizamına bağlayan en kuvvetli bir râbıtadır. – Rıza Demircan

– Her vakte bir bahâne bulur bi-namâz olan. – Yazıcı Râşid

– İbâdet içinde en büyük namaz…

Onunla yapılır Allah’a niyaz

Hem sevabı çoktur, hem de ucuzdur,

Kılmayan huzursuz, hem de nursuzdur. – Ahmet Tevfik Paksu

– Kur’an-ı Kerimde Allah emreder:

Günde beş vakite bir saat yeter

Yirmi saatten yalnız birini,

Hakk’a vermeyene insan denir mi? – Ahmet Tevfik Paksu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.