Adalet sözleri, Adil olma mesajlari

 

 

Sayfamızda; ilahi adalet sözleri resimli, ilahi adalet ile ilgili kapak sözler,dalet ve dürüstlük ile ilgili sözler, hukuk ile ilgili sözler’e yer verdik umarız aradığınız en güzel sözü sayfamızda bulabilirsiniz.

 

Güzel SözlerKomik SözlerAğır Sözler

Özlü SözlerDamar SözlerDurumlar

Kapak SözlerLaf SokanlarAşk Sözleri

İnstagram SözleriKüfürlü Sözler

Adeletli Nedir? Nasıl Olunur?

 

Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir.

Bu demektir ki; toplumda huzurun ve düzenin olması adalet anlayışının yaygınlığına ve yerine getirirliğine bağlıdır. Adalet herkese durumu ve konumu ne olursa olsun eşit ve tarafsız davranmak esasına dayanır.

Ancak bu olgu toplumun her kesiminde olmalıdır. Toplumu oluşturan birey önce kendine ve çevresindekileri ne adaletli olmalıdır. Böyle olduğu takdirde ortak yaşam alanlarında huzurdan bahsedebiliriz.

Bireyin adil olmaması genel olarak kabul görebilse de yöneticilerin ve idarecilerin adil olmaması kabul göremez. İşte o zaman anarşi doğar ve herkes adaleti kendi algısına göre yerine getirmeye çalışır. Hele bu adında adalet olan bir sivil toplum kuruluşunda asla düşünülemez.

 Adalet sözleri, Adil olma mesajlari

– Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. – Hadis-İ Şerif

– Bir devletin yıkılışından önce yasaları çoğalır. – Tacitus

– Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek Ulpianus

– Dizlerimin üzerinde yaşamaktansa ayaklarımın üstünde ölmeyi tercih ederim. – Che Guevera

– Bir sırrı saklayarak adalete zarar vermektense, adalet uğruna zarar görmeyi tercih ederim. – Beethoven

– Adalet güzeldir. Fakat devlet büyüklerinde olsa daha güzeldir. – Hadis-İ Şerif

– Kanunlar örümcek ağları gibidir: zayıfları ağa yakalanır, güçlülerse ağı delip geçer. – Balzac

– Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. – M. Kemal Atatürk

– Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. – Montaigne

Suçu toplum hazırlar, suçlu işler. – Buckle

– Suçlunun beraat ettiği yerde yargıç hüküm giyer. Anonim

– Kılıç, zaferleri; zeka siyasi üstünlüğü; adalette ahlaki muzafferiyeti temsil eder. (Simeon Luce)

– Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir. (Pascal)

– Adaletin hakim olduğu yerde, silahın yeri yoktur. ()

– Adalet, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder. ()

– Devletlerin sarsılmayan temelini adalet teşkil eder. ()

– Mühendislik hesaplarına uyulmadan yapılan bir bina nasıl yıkılırsa, edebi bir kanun olan adaletten mahrum bulunan imparatorluklar da öylece çökerler. (Lacordaire)

– Adaleti, yüksek bir kanun olarak kabul etmekten vazgeçen millet, bu felaketini hiçbir başarı ile telafi edemez. (ıng)

– Adalet insan topluluğunun kutsi bir bağıdır. ( Guizot)

– Adalet kainatın ruhudur. (Ömer Hayyam)

– Ülkeler kılıçla alınır, ancak adaletle korunur. (Timurlenk)

– Adalet, halkın gıdasıdır.İnsan ona daima muhtaçtır. ( Chateaubriand)

– Adalet dünyadan kalkarsa, insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz. (İ. Kant)

– Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka bir şey değildir. (Georges Clemencau)

– Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er-geç varır. ( Mirabeau)

– Geç kalan adalet adaletsizliktir. (Walter Savage Landor)

– Ahlaki nizam, adalet sayesinde kurulabilir ve hiçbir şey onsuz devam edemez. (Lacordaire)

– Tatlılı ve uysallıkla birlikte bulunmayan adalet, haysiyetini kaybeder. Bu ise iyiliği fena bir şekilde yapmak demektir. (Fenelon)

– Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun çevresinde döner. (Confucius)

– Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. (Eflatun)

– Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir. (Mahatma Gandhi)

 

Adalet Sözleri ve Mesajları

– Adalet haksız olana zulüm gibi gelir. Çünkü, her insan kendi gözünde suçsuzdur. (Daniel Defoe)

– Bir duruşmada tek tarafı dinleyerek verilen karar doğru olsa bile, hiçbir zaman adil olamaz. ( Seneca)

– Çok kimse haksızlığa uğramaktan korktuğu için adalete inanır. (François V. La Rochefoucauld)

– Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla. (Lao-Tse)

– Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. (Emile Zola)

– Azınlık bazen yanılabilir, çoğunluk her zaman yanılır. – H.İbsen

– Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çok. – Tucker

– Mutlak hak mutlak haksızlıktır. -Cicero

– Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir. – Sokrates

– Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar. – Ovidius

– Adalet bir kutup yıldızı gibi yerinde durur. geri kalan her şey onun etrafında döner. – Konficyus

– Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. – Anonim

– Avukatlar terzi gibidir, kendilerini kesmezler, araya gireni keserler. – Anonim

– Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır. – Hadis-İ Şerif

– Hayatımın en mühim prensibi, kimseye hiçbir şekilde adaletsiz davranmamaktır. (Socrates)

– İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. ()

– Adalet nedir? Ağaçları sulamak…Zulüm nedir? Dikenlere su vermek… (Mevlana)

– Birinin gerçek yüzünü görmek istiyorsan, Kendisine hiçbir iyiliği dokunmayan birisine nasıl davrandığına bak. (Paulo Coelho)

– Adalet mülkün temelidir. (Hz. Ömer r.a.)

– Kadı mürteşî olursa, tabiîdir ki adalet mezada çıkar. (Cenab Şahabettin)

– İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsiz korkusu yüzünden vardır. (La Rochefoucauld)

– Ülkeler kılıçla alınır, ancak adaletle korunur. (Timurlenk)

– Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. (Fransız Özdeyişi)

– Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur. (Eflatun)

– Bir rejim; halkın adalete inanmaz bir noktaya gelince,o rejim mahkum olmuştur. (Montesquieu)

– Bütün dinler ve ahlaklar, adaletle birleşir. (Landor)

– Adalet, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder. (V.Cuosin)

– Bir memlekette adalet müessesesi sağlam kaldıkça, diğer herhangi bir müessesenin ciddi surette bozulmasına imkan kalmaz. (A.Rıza Türel)

– Adaletin yasalarında bile mutlaka adaletsiz bir taraf vardır. (J.J.Rousseau)

– Harcı adalet olmayan bir cemiyetin binası çürüktür. Ufak bir sarsıntı ile yıkılır. (Suat Taşer)

– Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. (S.Freud)

– Memleketin direği adalettir her zaman, adalette nasibin saadettir her zaman. (Nizami)

– Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. (Emile Zola)

 

– Adaletten kaçan doluya tutulur,peşinden yağmur gelir. (Miharmi nerkov)

– Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır, orada adalet ve erdem hüküm sürer. (Konfüçyus)

– Bir gün adaletle muamelede bulun- mak, altmış yıllık ibadetten üstündür. (Hz Muhammed s.a.v)

– Adalet evrenin ruhudur. (Ömer Hayyam)

– Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır, orada adalet ve erdem hüküm sürer. (Hz Ali)

– Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla. (Lao-Tse)

– Öyle sözler vardır ki insan etkisinden bir türlü kurtulamaz. İşte Adaletle ilgili en etkileyici sözler;

– Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir. – Emile Zola

– Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar. – Anonim

– Bir insan, hakları için değil çıkarları için daha büyük bir savaş verir. – Napoleon Bonaparte

– Suç, insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşir kalır. – Anonim

– İnsanlara karşı ne zorbalığa başvurun, ne de ezilip büzülün. En etkili yol, hem güçlü hem vicdanlı olmaktır. – Anonim

– Haksızlığa sapıp bütün insanların seni izlemeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. – Mahatma Gandhi

– Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir. Pascal

– Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir. – Farabi

-İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak. – Victor Hugo

– Adaletin aklını kaybettiği yerde felsefe susar. -Diderot

– Dünyanın en tehlikeli yaratığı sadece hukuk bilen hukukçudur Anonim

-Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz. – Anonim

– Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. (Blaise Pascal)

– Sevdiğin kadar sevilirsin, aşk değil, ticarettir. Üzdüğün kadar üzülürsün, beddua değil, İlahi adalettir.

– Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. (Joseph Joubert)

– Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir. -Bernard Shaw

ADALETLİ SÖZLER

Adaleti, aklın yardımı olmadan yerine getirmek imkansızdır. ( Froude)

– Allah, adalet, ihsan ve yakınlara vermekle emreder; her türlü günahtan, kötü işlerden ve azgınlıktan men eder. (Nahl, 16/90)

– Adalet güzeldir. Fakat emir’lerde (devlet büyüklerinde) olursa daha güzeldir. (Hadis-i şerif meali)

– Adalet mülkün temelidir. (Hz. Ömer )

– Cennet’e ilk giren üç sınıf var. (Bunlardan biri de) adaletli hükümdardır. (Hadis-i şerf meali)

– Adil hükümdarın bir günü (bir gün adaletle hükmetmesi) bir adamın kendi kendine altmış sene (nafile) ibadet etmesinden daha hayırlıdır. (Hadis-i şerif meali)

– Kılıcın yapamadığını adalet yapar. (Kanuni Sultan Süleyman)

– ‎İyi olmak kolaydır. Zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise, vicdandır.

– Sen ağlayarak yazarsın, o gülerek okur. Hayatın adaleti bu.

– Adalet ancak gerçekten, saadet ancak adaletten doğabilir. – Emile Zola

– Suçludan öç almak adalet, onu bağışlamaksa fazilettir. – Cami

– Doğru olan, haklı olandır. – Alexander Pope

– Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır. – Mirabeau

– Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. -Konfüçyüs

– Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler. -Konfüçyüs

– Adalet, milletlerin ekmeğidir; milletler daima adalete acıkırlar. – Herakleitos

– Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır. – İhering

– Eşitlik arayan mezara gitmeli. – Alman atasözü

– İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır. -Voltaire

– Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. – Hz. Muhammed

– Adaletsizliği, adaletle yıkmak gerekir. – Mahatma Gandhi

– Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir. – Thomas Fuller

Son zamanlarda üzerinde en çok konuşulan kavramlardan biri olan Adalet ile ilgili en bilindik sözleri sizler için derledik. İşte, ünlü kişilere ait en fenomen adalet sözleri;

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.