sozleralemi

Sponsorlu bağlantılar

Sakallı Celal’in Sözleri

Sakallı Celal (Yalnız) (ö. 1962)
Herhangi bir yazılı eser bırakmamış filozoftur. Galatasaray Sultanisi’nden öğrencisi ve hayranı olduğu Tevfik Fikret’in, ” Hak bellediğin bir yola yalnız ( yalınız ? ) gideceksin ” dizesinde ifade edilen prensibe ne pahasına olursa olsun, hayatı boyunca sadık kalmıştır.

Haldun Taner’den Sakallı Celal’le ilgili bir alıntı (kitaplık, şubat 2003):

“Celal Bey, bahriye mektebi nazırı Hüseyin Hüsnü Paşa’nın oğlu ve mekteb-i sultani mezunu olduğunu sık sık unutup ve unutturup herhangi bir sokaktaki adam kişiliğine bürünmekten çok zevk alırdı. Ankara vapurunun ünlü süvarisi Şefik kaptan bana ön güvertede halatları saran sakallı bir çımacının kendisine Lamartin’in ‘le lac’ şiirini ezbere okuduğunu anlatmıştı. bu kadar güzel Fransızca bilen bu çımacıyı o güne kadar hiç görmediği için baş çarkçıya sormuş, o da bu sakallı zatın İstanbul’dan İzmir’e biletsiz gitmek için boğaz tokluğuna çımacılık (etmek) istediğini anlatmıştı. Celal Bey’in, istese bu kadarcık parayı dostlarından borç alması işten değildi. ama öyle esmiş, öyle yapmıştı. böyle oyunlara bayılırdı.”

Marks’a olan tutkusu yüzünden Marks sakalıyla gezdiği söylenir, oradan gelirmiş lakabı.

Sakallı Celal’in Sözleri hikmet dolu güzel sözlerinden bazıları:

- Türkiye doğuya giden bir gemidir, bazıları bu geminin güvertesinde Batı’ya doğru koşarak Batı’ya gittiklerini sanırlar.  (Sakallı Celal)

***
- Bir kızın tıraşlı bir erkeği güzel zannetmesi hazin değil midir?  (Sakallı Celal)

***

Sponsorlu bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

- Bu ülkede ilgililer bilgisiz, bilgililer de ilgisizdir. (Sakallı Celal)

***

- Türkiye’de aydın geçinenler doğu’ya doğru seyreden bir geminin güvertesinde batı yönünde koşturarak batılılaştıklarını sanırlar. (Sakallı Celal)
***

sakalli_celal

- Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün olur. (Sakallı Celal)

***

- Meşrutiyeti ilan ettik olmadı, Cumhuriyet’i ilan ettik olmadı, Yahu biraz da ciddiyet ilan etsek! (Sakallı Celal)

***

- İnsan oğlunda zeka midyedeki inci gibidir, hepsinde bulunmaz. (Sakallı Celal)

Sponsorlu bağlantılar
× altı = 54