sozleralemi

Sponsorlu bağlantılar

Diş bilemek deyimi günlük hayatta sıkça kullandığımız deyimlerden biridir. peki diş bilemek ne demektir? Bu deyimin anlamı nedir? Bir deyimin hikayesini bilmek onu daha akılda kalıcı yapar. Diş ile ilgili bazı deyimleri de sayfamızda bulabilirsiniz.

logo sozler alemiHusumetleri anlatmak için kullandığımız bir deyimimizdir, “diş bilemek.” Hani şöyle, öfkenin insana yaptırabileceği bütün kötülükleri içine alır bu deyim. Açığını yakaladığı anda mahvetmeye, hayatını söndürmeye, rızkını kesmeye hazırdır birine diş bileyen kişi. Oysa deyim, hiç de öyle kötü bir hatı­rayı yansıtmaz.

Bir hadis-i şerifte, “Eğer ümmetime ağır gelmeyeceğinden korkmasaydım, her namazda onlara misvak kullanmayı emre­derdim,” buyurulmuştur. Diş sağlığının ne derece önemli ol­duğunu her fırsatta ilân eden modern tıbba örnek olacak bu düsturu atalarımız, o derece titizlikle uygulamışlardır ki misvak, onların hayat prensiplerinden biri olmuş, en zor şartlar­da dahi unutulmamış, ihmal edilmemiştir.

Rivayete göre, sabah vakti Müslüman orduların karargâh­larını uzaktan keşfe çıkan bir Haçlı müfrezesi, onların sabah alacasında dereye indiklerini, ellerindeki ağaç parçalarını diş­lerine aşağı yukarı sürdüklerini, sonra su ile ellerini, yüzlerini, kollarını, ayaklarını yıkayıp gittiklerini görüp bunun ne oldu­ğunu anlayamayınca bir nevi harbe hazırlık seremonisi yap­tıklarına kendilerini inandırırlar. Gelip ordu içinde bunu dil­lendirdiklerinde, ortalık birbirine girer ve şu yolda cümleler yüksek sesle söylenmeye başlar:

—  Müslümanlar, yine bilmediğimiz bir harp hilesi yapıyor­lar anlaşılan. Hem bu sefer dişlerini de bileyerek bizi parçala­mak niyetindeler. Başınızı kurtarın!

Zavallı Haçlı askerinin giysisi gibi kalbi de kararmış olmalı ki diş temizliği gibi bir medeniyet emaresini, kendi içinde bu­lunduğu vahşetle tevile kalkıyor ve zihninde mağlubiyeti ka­bul ediveriyor. Gerçekten de sabah namazından sonra atları­na binip düşman üzerine süren gaziler, karargâhı yerinde bu­lurlarsa da ordudan bir eser bulamazlar. Çadırlardan birinde yakaladıkları yaralı bir Haçlı askeri, tir tir titreyerek onlara şöyle der:

—  Keşfe çıkan askerler, sizin diş bilediğinizi görmüşler. Bu haberi duyunca hiç kimse sizinle savaşmak istemedi ve benim gibi yaralıları da bırakıp çekildiler.

———————————————————-

Dişle ilgili bazı deyimler:

Diş bilemek (gıcırdatmak):

Kötülük yapmak için fırsat kollamak.

Diş geçirememek:

Gücü yetmemek.

Sponsorlu bağlantılar

Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

Diş göstermek:

Güçlü olduğunu, saldırıya geçebileceğini davranışlarıyla belli etmek.

Dişe dokunur:

İşe yarar, önemli.

Dişinden tırnağından artırmak:

Zorunlu harcamalarından kısarak para biriktirmek.

Dişine göre:

Tam onun yapabileceği.

 Dişini sıkmak:

Sıkıntıya dayanma çabası.

Dişini tırnağına takmak:

Büyük sıkıntılara katlanarak çalışmak.

Dişinin kavuğuna (oyuğuna) yetmez:

Onu doyurmaz.

Sponsorlu bağlantılar
8 + dokuz =